skip to content

India. Nopti la Serampore. Secretul doctorului Honigberger

India. Nopti la Serampore. Secretul doctorului Honigberger von Mircea Eliade

Preis pro Stück:
Lei 19 / € 6,00
Inkl. Mwst.: 5% (Lei) / 7% (EUR)
zzgl. Versandkosten

bestellbar

Kategorie: Bücher
Seiten / Format: 237 pagini; Paperback
Erscheinungsjahr: 2007
Verlag: Bucuresti, Editura Cartex
Sprache: Rumänisch
ISBN: 9789738202702

Cred ca( nici unul din cititorii buni ai lui Eliade nu e hipnotizat de fastidioase numerologii. Dar triada indiana( din volumul de fat,a( invita( imperios la o noua( strategie de lectura(, oferita( de câteva observat,ii oa­re­cum numerologice, în care biografia autorului – o biografie mereu des­chisa( spre cititor – se precizeaza( în imediatul lui profit.
Socotit,i ca( anii în care a scris despre yoga, buna(oara(, sunt tot­dea­una un numa(r par s,i calendaristic, cât,iva dintre ei – cei mai important,i – chiar bisect,i. As,a, în 1936, când publica( Yoga. Essai sur les origines de la mystique indienne (Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner), as,a, în 1948, când publica( Techniques du Yoga, dar mai ales as,a, în 1940, când foloses,te diferit,i orientalis,ti s,i ca(la(tori în India în roluri de fic­t,iune care explica( pâna( la urma(, în direct,ia cealalta(, chiar biografia rea­la( s,i secreta( a naratorului.
Ama(nunte nu fa(ra( important,a( pentru un autor care îs,i propune sa( în­cheie s,i încheie într-adeva(r un ma(nunchi de scrieri tocmai în preziua datei de nas,tere, cum în 1928 Gaudeamus, cum în 1933 Maitreyi, cum în 1940 bio­grafia fantastica( a triplului Honigberger. Or, ziua de nas,tere – pe care o socotea 9 martie, 25 februarie pe stilul vechi, dar în fapt ul­tima zi a unui februarie nebisect, as,a cum a demonstrat-o descoperirea tar­diva( a actului de nas,tere – a fost ani în s,ir stimulentul exterior de a-s,i organiza literatura s,i biografia. Ceea ce e mai dramatic e ca( în ultimul februarie în care a aplicat acest mic secret biografic (în Jurnalul de mai târziu mereu revine cu însemna(ri importante la 9 martie) e faptul ca( a rega(sit pentru ultima data( India neconsumata( din afara tuturor ca(rt,ilor. Simbolic – exact as,a cum se disting toate datele din Noaptea de Sânziene – ultima zi din februarie, înainte de începerea unui nou ciclu, e sintetica( s,i anihileaza( bisectoarea dura( as,ezata( peste timpul tra(it s,i timpul as,teptat, între Calcutta s,i Bucures,ti, între reportaj s,i nuvela( fan­tastica(. Daca( n-ar fi aceasta( stratagema( a unui supliment temporal, a unui istm care îi oferea lui Eliade posibilitatea de a reface unitatea a doua( lumi înainte de a se fi scindat – nu ar fi avut posibilitatea de a scrie literatura din acest triplu volum.
În fine, sa( nu uita(m totus,i ca( aceste pagini care demareaza( tonic din realitate nu apart,in indefinit s,i exclusiv culturii, oricât de adecvata( ar fi. Ar fi o confuzie la fel de mare, precum a crede ca( alpinismul e acel sport care se practica( numai în Alpi. Realismul acestei literaturi, cel direct, ca s,i cel ocultat, transplantat în fict,iune, e una din introducerile cele mai sistematice în metabolismul celui mai incandescent s,i pro­di­gios deceniu cultural românesc.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: