skip to content

Romania - Touristic and road map plus museums of art 1 : 800 000 / Romania Harta rutiera si turistica plus Muzee de arta

Romania - Touristic and road map plus museums of art 1 : 800 000 / Romania Harta rutiera si turistica plus Muzee de arta von GRAI
in Romanian language

Preis pro Stück:
Lei 9 / € 3,00
Inkl. Mwst.: 5% (Lei) / 7% (EUR)
zzgl. Versandkosten

bestellbar

Kategorie: Bücher
Seiten / Format: Landkarte
Erscheinungsjahr: 2004
Verlag: Editura Grai
Sprache: Rumänisch
ISBN: 4511200400669

CÃLÃTORII PE TÃRÂMUL CULORILOR S,I FORMELOR Ce poate fi mai frumos decât un tablou al unui mare maestru, o sculpturã superbã, o tapiserie realizatã migãlos sau o icoanã ies,itã din mâna unui mes,ter anonim? Vizitând muzeele românes,ti putem descoperi sobrietatea maes,trilor flamanzi, apoteoza formelor umane din picturile vechilor italieni, explozia de culori a impresionis,tilor francezi, tablourile rustice luminoase ale lui Grigorescu, portretele lui Aman, florile gingas,e ale lui Luchian, culorile fascinante ale lui Ciucurencu sau formele rafinate, aproape eterice ale sculpturilor lui Brâncus,i. Dincolo de valoarea artisticã, putem face s,i o cãlãtorie în timp, cãci exponatele, fie de artã plasticã, fie de artã decorativã ne pot transfera în atmosfera veacurilor demult apuse. Colect,iile de artã religioasã pot revela amatorului de frumos culori s,i forme extraordinare. Nu trebuie ocolite nici galeriile artis,tilor contemporani unde ni se înfãt,is,eazã tendint,ele din arta zilei de astãzi. Iatã de ce o asemenea cãlãtorie poate însemna o experienþã de neuitat s,i o invitat,ie perpetuã de a redescoperi talentul veritabil s,i arta de cea mai înaltã calitate. Exemplu: „BOTOS,ANI. (J2) Municipiu res,edint,ã de judet,. 34. Muzeul de Artã. Sunt expuse picturi de S,tefan Luchian, Nicolae Tonitza, Nicolae Dãrãscu, Ioan Andreescu, Octav Bãncilã. Existã s,i o galerie dedicatã pictorilor locali (V. S,tefan, P. Troteanu, A. Mãrculescu).