skip to content

< voriger Artikel   nächster Artikel >

Lärobok i rumänska för nybörjare

Lärobok i rumänska för nybörjare von Coralia Ditvall
Manual de romana pentru incepatori

Preis pro Stück:
Lei 89 / € 29,90
Inkl. Mwst.: 5% (Lei) / 7% (EUR)
zzgl. Versandkosten

auf Lager

Kategorie: Bücher
Seiten / Format: 324 S.; A4, gebundene Ausgabe
Erscheinungsjahr: 2016
Verlag: Scriptor
Sprache: Schwedisch
ISBN: 9786068539164

I 2016 släpptes boken Lärobok i rumänska för nybörjare skriven av Coralia Ditvall. Den är skriven på rumänska och består av hundratals sidor djupgående information om övrigt. Förlaget bakom boken är Editura Scriptor.

Denna bok är avsedd för användare utan förkunskaper i rumänska och kan användas både i lärarledd undervisning och för enskilda studier. Användarna kan exempelvis vara universitetsstuderande, företagsanställda eller personer som arbetar inom olika projekt eller organisationer med arbetsplats eller arbetskontakter i Rumänien samt blivande tolkar och översättare vid EU-parlamentet.

Coralia Ditvall är universitetslektor vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet där hon har undervisat i rumänska i snart 30 år. Hon disputerade 1997, vid Lunds universitet, på en doktorsavhandling inom språkvetenskap som var en komparativ studie av språkliga företeelser inom franskan och rumänskan. Hennes forskningsområde är sedan 18 år E-learning avsedd för språkutbildning vid universitet och högskolor. 1998 startade hon pionjärprojektet IT-baserat utbildningsprogram i Rumänska som omfattar samtliga fyra nivåer (från nybörjar- t o m kandidatnivå). Dessa ges helt online.

În 2016 a fost lansata cartea Lärobok în limba româna pentru începatori scrisa de Coralia Ditvall. Este scris în limba româna si consta din sute de pagini de informatii aprofundate despre alte chestiuni. Editura din spatele cartii este Editura Scriptor.