skip to content

< voriger Artikel   nächster Artikel >

Romania touristic and road map plus churches / Romania + Biserici de Zid - Harta rutiera si turistica

Romania touristic and road map plus churches / Romania + Biserici de Zid - Harta rutiera si turistica von GRAI
[Scara / Scale 1 : 800 000]

Preis pro Stück:
Lei 9 / € 3,00
Inkl. Mwst.: 5% (Lei) / 7% (EUR)
zzgl. Versandkosten

bestellbar

Kategorie: Landkarten
Seiten / Format: Landkarte
Erscheinungsjahr: 2005
Verlag: Targu-Mures, Editura Grai / Editura Olimp
Sprache: Rumänisch
ISBN: 4513200500684

CÃLÃTORII PE TÃRÂMUL SPIRITUALITÃT,II, ISTORIEI S,I ARTEI Pe lângã reculegerea pe care o solicitã intrarea într-un lãcas, de cult, cãlãtorul poate sã admire realizãri artistice remarcabile s,i se poate întâlni cu locuri care au marcat istoria sau unde au rãsunat pas,ii unor personalitãt,i care s,i-au pus amprenta asupra trecutului. Se poate trece de la a privi sobrietatea s,i austeritatea bisericilor din primul mileniu al cres,tinismului, la creat,iile grandioase romanice s,i gotice, la frumuset,ea mãreat,ã a bisericilor cres,tine ornate cu picturi interioare s,i exterioare de o rarã frumuset,e. Nu trebuie uitat nici faptul cã, în trecut, aceste biserici au servit nu numai în scop de reculegere, ci s,i de cel de refugiu în vremuri de restris,te, dovadã stând numeroasele edificii fortificate. O cãlãtorie pe urmele celor mai importante biserici de zid din România va rãmâne o experient,ã de neuitat. Exemplu: „BRAS,OV. (I7) Municipiu res,edint,ã de judet,. 59. Biserica Neagrã (1384-1477) (evanghelicã), construitã în stil gotic. Are dimensiuni impresionante: 89 m lungime, 38 m lãt,ime, 65 m înãlt,ime. Numele i se trage de la înnegrirea zidurilor în incendiul din 21 aprilie 1689. Biserica „Sf. Nicolae" din S,chei (sec. XV – XVIII); are o deosebit de valoroasã colect,ie de icoane, dintre care una dateazã din 1546. Biserica mãnãstirii franciscane „Sf. Ioan", construitã în sec. XV".

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: