skip to content

< voriger Artikel   nächster Artikel >

Rumänien plus Felsenschluchten : Wander- und Straßenkarte / Romania plus chei si defilee : harta rutiera si turistica

Rumänien plus Felsenschluchten : Wander- und Straßenkarte / Romania plus chei si defilee : harta rutiera si turistica von GRAI
Scara / M 1 : 800 000

Preis pro Stück:
Lei 9 / € 3,00
Inkl. Mwst.: 5% (Lei) / 7% (EUR)
zzgl. Versandkosten

bestellbar

Kategorie: Landkarten
Seiten / Format: map
Erscheinungsjahr: 2004
Verlag: Targu-Mures, Editura Grai / Editura Olimp
Sprache: Rumänisch
ISBN: 4511200400614

Cercul munt,ilor Carpat,i, ocupând aproape 30% din teritoriul României a fost ma(cinat de-a lungul timpurilor geologice de ape s,i cutremure care au generat un mare numa(r de chei s,i defilee din care noi va( prezenta(m în aceasta( lucrare nu mai put,in de 100. Vãi cu ape înspumate, cascade tumultoase, peret,i verticali, ca nis,te turnuri, aparent inaccesibile, pes,teri tainice sãpate în mãdularele pãmântului care-s,i dezvãluie farmecele, avene întunecate, adicã tot ceea ce Mama Naturã poate dãltui mai frumos. Pe lângã toate acestea, existã o florã s,i o faunã tipicã, de multe ori extrem de rarã s,i de fragilã, care adaugã la peisaj un farmec aparte. Fie cã suntet,i cu mas,ina, fie cã privit,i pe geamul compartimentului de tren, fie cã suntet,i cu rucsacul pe spinare, acest spectacol unic oferit de naturã trebuie admirat în toatã splendoarea s,i complexitatea sa. Exemplu: „Munt,ii PIATRA CRAIULUI 68. Cheile Dâmbovit,ei (jud.Arges,) (H7) Acces din Câmpulung. S,iruri succesive de chei pe Valea superioarã a Dâmbovit,ei. Pes,tera Dâmbovicioara (244 m). Cetãt,eni: rezervat,ie arheologicã (vestigiile cetãt,ii geto-dacice datate sec. II î.Ch.); cetatea Dâmbovit,a, (sec. XIII-XIV) atribuitã lui Negru Vodã, numitã s,i Cetatea lui Negru Vodã sau Cetatea de la Stoenes,ti. Mãnãstirea Cetãt,uia sau Schitul Negru (sec. XIII-XIV) cu bisericã rupestrã s,i fragmente de picturã muralã originarã; rezervat,ie naturalã complexã cu numeroase endemisme carpatice".

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: