skip to content

< voriger Artikel   nächster Artikel >

Romania tourist an road map plus railways / Harta rutiera si turistica plus trasee turistice feroviare

Romania tourist an road map plus railways / Harta rutiera si turistica plus trasee turistice feroviare von GRAI
[Scara / Scale 1 : 800 000]

Preis pro Stück:
Lei 9 / € 3,00
Inkl. Mwst.: 5% (Lei) / 7% (EUR)
zzgl. Versandkosten

bestellbar

Kategorie: Landkarten
Seiten / Format: 2 Seiten; Landkarte
Erscheinungsjahr: 2004
Verlag: Targu Mures, Grai/Olimp
Sprache: Rumänisch
ISBN: 4509200400635

TURISM ÎN GLASUL ROT,ILOR DE TREN ... deoarece o ca(la(torie cu trenul are un farmec aparte. Indiferent de rangul trenului sau de clasa pe care ca(la(tores,ti, pot,i avea parte de surprize extrem de pla(cute daca( prives,ti pe geam. Dincolo de sutele de halte sau ga(ri, unele care t,i se par de-a dreptul anonime, t,i se pot dezva(lui lucruri greu de imaginat: zone extrem de pitores,ti, rezervat,ii, monumente de arhitectura(, centre etnofolclorice cu tradit,ii superbe, ale ca(ror existent,a( abia mai pâlpâie în lumea noastra( supertehnologizata(. Deci, ca(la(torule, chiar daca( es,ti zorit de agitat,ia acestui început de mileniu, fa( un efort s,i coboara( chiar într-o stat,ie a ca(rei nume nu-t,i spune nimic deosebit s,i vei descoperi splendori de arta(, cultura( s,i ale naturii. Iata( de ce traseele descrise de noi te invita( la redescoperirea României într-o ca(la(torie în cântecul inegalabil al glasului rot,ilor de tren. Exemplu: „TRASEUL 4 (Magistrala 500): BUCURES,TI – BUZA(U – BACA(U – SUCEAVA - VICS,ANI (489 km) Timpul total de parcurgere: 8 h cu tren accelerat, rapid s,i intercity; 11 h 30' cu tren personal* 0 km. – BUCURES,TI. Vezi descrierea de la Traseul 2. Nota(: Traseul comun pâna( la Ploies,ti cu Magistrala 300. (Traseul 2). 60 km. – PLOIES,TI. Vezi descrierea de la Traseul 2. 71 km. – VALEA CA(LUGA(REASCA(. Hm. Sat. Renumit centru viticol s,i de vinificat,ie (Podgoria Dealu Mare). Crama( (1777) construita( din lemn, monument de arhitectura(. 81 km. – TOMS,ANI. hc. Sat. Biserica din lemn „Adormirea Maicii Domnului" (1729). 92 km. – MIZIL. Stat,ie cf. din 1872. Oras,. Bisericile „Sf. Ioan" (1857) s,i „Adormirea Maicii Domnului" (1865). Centru viticol s,i de vinificat,ie. 108 km. – PIETROASELE. hc. Sat. Renumit centru viticol s,i de vinificat,ie. Prelucrarea artistica( a pietrei. Urmele unui castru roman din sec. II. Locul de descoperire al „Tezaurului de la Pietroasa" (expus la Muzeul Nat,ional de Istorie al României). Ruinele ceta(t,ii lui Negru Voda(. 118 km. – BA(ILE SA(RATA MONTEORU. hcv. Stat,ie cf. din 1872. Stat,iune balneoclimaterica( de interes general, cu funct,ionare permanenta( (funct,ioneaza( neîntrerupt din 1895), trateaza( afect,iuni reumatismale, posttraumatice, neurologice periferice, ginecologice, etc. Complex arheologic. Punct de plecare spre vulcanii noroios,i de la Pâclele Mari s,i Mici, Mâna(stirea Ciolanu, Taba(ra de sculptura( de la Ma(gura, etc. 128 km. – BUZA(U. Nod de cale ferata( (Relat,ia 504: Nehoias,u; Relat,ia 702: Fa(urei – T,a(nda(reni – Fetes,ti). Stat,ie cf. din 1872. Municipiu res,dint,a( de judet, (atestat din 1376). Complexul episcopal (1649) ctitorit de Matei Basarab. Palatul Domnesc (1710) construir de Constantin Brâncoveanu. Biserica Banu (1571). Biserica Negut,a(tori (sec. XVII). Palatul Municipal (1869-1906) în stil italian. Parcul Crâng (10 ha) cu stejari seculari. Etc."

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: