skip to content

< voriger Artikel   nächster Artikel >

Tratatele Uniunii Europene.

Tratatele Uniunii Europene. von Ion Galea
Comentarii si explicatii

Preis pro Stück:
Lei 195 / € 65,00
Inkl. Mwst.: 5% (Lei) / 7% (EUR)
zzgl. Versandkosten

bestellbar

Kategorie: Bücher
Seiten / Format: 549 S.; paperback
Erscheinungsjahr: 2012
Verlag: Editura Beck
Sprache: Rumänisch
ISBN: 9789731159911

Lucrarea urmareste nu doar comentarea textului tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, care prezinta caracter amplu si complex, ci si prezentarea elementelor de noutate introduse prin Tratatul de la Lisabona, intrat in vigoare la 1 decembrie 2009. Sunt astfel evidentiate cele mai importante modificari care au fost aduse arhitecturii Uniunii Europene. Lucrarea se adreseaza in special juristilor – practicieni sau studenti, care pot identifica cu rapiditate conexiunea intre textul tratatelor si elementele de noutate sau referirile jurisprudentiale, dar si oricarei persoane interesate de teme de actualitate din domeniul integrarii europene.
Fragment din volum:

"Art. 110. Nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare.
De asemenea, nici un stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite interne de natura sa protejeze indirect alte sectoare de productie.
Art. 111. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membru nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decat impozitele aplicate direct sau indirect.
Art. 112. In ceea ce priveste impozitele, altele decat cele pe cifra de afaceri, accizele si alte impozite indirecte, pot fi acordate scutiri sau rambursari la exportul catre celelalte state membre si pot fi introduse taxe compensatorii la importurile care provin din statele membre numai in cazul in care masurile preconizate au fost aprobate in prealabil pentru o perioada limitata de catre Consiliu, care hotaraste la propunerea Comisiei.
Art. 113. Consiliul, hotarand in unanimitate in conformitate cu o procedura legislativa speciala si dupa consultarea Parlamentului European si a Comitetului Economic si Social, adopta dispozitiile referitoare la armonizarea legislatiilor privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele si alte impozite indirecte, in masura in care aceasta armonizare este necesara pentru a asigura instituirea si functionarea pietei interne si pentru a evita denaturarea concurentei.
Comentariu (art. 110-113)
Art. 110-113 care reglementeaza dispozitiile privind impozitarea, sunt relevante pentru libera circulatie a bunurilor, alaturi de masurile referitoare la interzicerea taxelor vamale si a masurilor cu efechivalent si de interzicerea restrictiilor cantitative si a masurilor cu efect echivalent.
Dispozitiile cele mai importante sunt continute de art. 110. Astfel, acesta nu obliga statele sa adopte un anumit regim fiscal, ci obliga doar ca sistemul fiscal ales sa se aplice in mod nediscriminatoriu produselor interne si celor importate."