skip to content

Herrschaftswechsel - Die Befreiung Temeswars im Jahre 1716

Herrschaftswechsel - Die Befreiung Temeswars im Jahre 1716 from Rudolf Gräf [Hrsg.], Sandra Hirsch

Price per copy:
Lei 45 / € 15,00
incl. VAT: 5% (Lei) / 7% (EUR)
plus Delivery fees

Orderable

Category: Bücher
Pages / Format: 219 S.; gebundene Ausgabe
Edit year: 2016
Publishing House: Rum. Akademie
Language: Deutsch
ISBN: 9786068694634

Acest volum editat de profesorii Rudolf Gräf si Sandra Hirsch, cuprinde studiile unor reputati istorici austrieci, germani si români, care analizeaza, din diferite perspective, circumstantele ce au facut posibila eliberarea Timisoarei de sub turci la începutul secolului al XVIII-lea, precum si urmarile socio-politice ale înlaturarii stapânirii otomane.

Similar items that might interest you: